Rüyalar Dünyasına Yolculuk


 

Neden rüya görürürüz ? Bu konuda araştırmacılar arasında bir görüş birliliği yok. Araştırmacılar rüyaların fizyolojik yada psikolojik işlevlerini tartışadursunlar, farklı kültürlerden insanlar rüyalara farklı işlevler kazandırmışlar bile. Örneğin birçok kültürde rüyalar şamanlarca hastalıkların tanımlanmasında ve ruhani dünyaya girmekte araç olarak kullanılıyordu. Buna bakarak şamanların ilk psikanalistler, Freud ve Jung’un da çağdaş şamanlar olduğu söylenebilir.

 

Tarihte rüyalara dair ilk kayıtlar Sümerlere ait. Bu kayıtlardan, örneğin İÖ 7.yüzyılda yaşamış olan Asurbanipal’in rüyalara büyük önem verdiği anlaşılıyor. Rüyalar konusundaki ilk kaynaklardan biride, Asurbarnipal’in  arşivinde bulunan, söylencesel kral Gılgamış’ın öyküsüdür. Gılgamış, bir tanrıça olan annesi Nisun’a rüyalarını anlatır. Bunlar kehanet olarak kabul edilir ve Kral Gılgamış gerçek yaşamdaki kararlarını rüyalarına göre verir. İbraniler de rüyaların insanlarla tanrılar arasında bağ kurduğuna inanırlardı. Kutsal kitaplarda adı geçen Süleyman, Yakup ve Yusuf peygamberlerin rüyalarında tanrı tarafından ziyaret edildiklerine ve tanrının onların kararlarını yönlendirdiğine inanılır.

Antik dünyada, kralların rüyalarının, ulusları ve bütün insanların yaşamını etkileyebileceği bilinirdi. Eski Mısır’da da özellikle kralların rüyalarına büyük önem verilirdi. Rüya tanrısı Serapis için yapılan tapınakarda insanlar rüya görmek üzere gecelerdi. Eski Çin’de de rüya tapınakları yapılıyordu; bu tapınakların politik önemide vardı. Herhangi bir kenti ziyaret eden yüksek dereceli memurlar ilk geceyi bu tapınaklarda geçirir ve  görevleri için rüyalarından yardım alırlardı.

 

Yargıçlar ve devlet görevlileri için de içgörü ve bilgeliklerini güçlendirmek için rüya tapınaklarına giderlerdi. Eski Çin’de rüyaların,rüyayı gören kişinin ruhunun yol göstermesiyle oluştuğuna, bu sırada ruhun bedeni terkederek ölüm ülkesiyle iletişim kurduğu düşünülüyordu.

 

Hindistan’da İÖ 1500-1000 yılları arasında yazılmış olan bilgeliğin kutsal kitapları’nda şiddet içeren  rüyalarda, rüyayı gören kişi eğer rüyasında etkin bir rol oynayarak bu durumla başederse, yaranlsa bile bu rüyanın başarı ve mutluluk getireceği söylenmiştir. Hindistan’da İÖ 900-500 yılları arasında yazılmış olan “Upanishad” da da, rüyalar hakkında iki görüşe yer verilmişti. Birincisi rüyaların yalnızca kişinin içinden gelen isteklerinin dışa vurulması olduğuydu.İkincisiyse,uyku sırasında ruhun bedeni terkettiğiydi. Uyuyan kişi aniden ve kabaca uyandırılırsa, ruhun bedene dönmeye zamanının kalmayabileceği ve uyuyan kişinin  ölebileceğide söyleniyordu.

Eski Yunan’daysa , tanrıların bir iğne deliğinden girerek insanları ziyaret ettiğine ve mesajlarını verdikten sonra yine aynı yoldan gittiklerine inanılırdı. İÖ beşinci yüzyılda, uyku sırasında ruhun bedeni terk ettiği inanışı, öteki kültürlerle etkileşimlerine bağlı olarak Eski Yunanlılar arasındada yaygınlık kazandı. Rüyalar hastaların iyileştirilmesinde de  rol oynuyordu. Apollo’nun oğlu olduğuna inanılan Aesculapius, uyuyanları ziyaret eder ve onları iyileştirirdi. Tıbbın babası ve Sokrates’in çağdaşı Hipokrates, “Rüyalar Üzerine” adlı eseriyle de bilinir.Hipokrates’e göre ruhumuz gün boyunca dış dünyadan görüntü alır,geceleri de görüntü oluştururdu, böylece rüya görürdük. Aristotales de (İÖ 384-322) rüyalarına bakarak bir insanın bedeninin  durumunun anlaşılabileceği söylemişti.

Uyku sırasında dış uyarıcılar bulunmadığı için rüyadaki görüntülerin, içsel duyumların  yanasıması olduğu düşünülmüştü. Ünlü hekim Galen de, hastaların iyileştirilmesinde rüyaların dikkate alınması gerektiğini düşünüyordu. Rüyaların rehberliğine öyle güveniyordu ki , kendi rüyalarının yorumlarına dayanarak ameliyatlar yapıyordu.Galen’in çağdaşı Artemidorus da “Rüyaların Yorumu” adlı eserinde, rüyaları gelecekteki olaylarla ilgili olanlar ve şimdiki zamandaki sorunları ele alanlar olmak üzere ikiye ayırmıştı.  Artemidorus’a göre rüyayı yorumlayacak kişinin, rüyayı gören kişinin işi ve kişilik özellikleri, rüya sırasındaki koşullar ve gördükleri hakkındaki düşüncelerini bilmesi gerekiyordu.

Geçmişten günümüze rüyalar hakkında ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın yinede aydınlatılması gereken çok nokta var…

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…

 

 

Sizin Tepkiniz Nedir?

Begenmedim Begenmedim
0
Begenmedim
Üzüldüm Üzüldüm
0
Üzüldüm
Aşık oldum Aşık oldum
0
Aşık oldum
Şaşırdım Şaşırdım
2
Şaşırdım
Begendim Begendim
0
Begendim
Sinirlendim Sinirlendim
0
Sinirlendim
Korktum Korktum
0
Korktum
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

giriş

Captcha!
Hesabın yok mu?
kaydol

şifreyi sıfırla

Geri dön
giriş

kaydol

Captcha!
Geri dön
giriş
Bir format seç
Kişisel Test
Kişisel bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme ya da görüş belirleme/oy verme
Hikaye/Olay
Gömülü ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
The Classic Internet Listicles
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı